Einhorn – 007

<a href="javascript:history.back()"><i class="fa fa-caret-left" aria-hidden="true"></i> zurück zur Sammlung</a> Einhorn (+1944) Alter ca. 1905 Füllmenge 0,5 Liter Beschriftung vorne EINHORNBRÄU L. SCHLEGEL BAMBERG...

Einhorn – 009

<a href="javascript:history.back()"><i class="fa fa-caret-left" aria-hidden="true"></i> zurück zur Sammlung</a> Einhorn (+1944) Alter ca. 1910 Füllmenge 0,5 Liter Beschriftung vorne EINHORNSBRÄU L. SCHLEGEL BAMBERG...

Einhorn – 008

<a href="javascript:history.back()"><i class="fa fa-caret-left" aria-hidden="true"></i> zurück zur Sammlung</a> Einhorn (+1944) Alter ca. 1915 Füllmenge 0,5 Liter Beschriftung vorne BRAUEREI EINHORN L. SCHLEGEL...

Einhorn – 096

<a href="javascript:history.back()"><i class="fa fa-caret-left" aria-hidden="true"></i> zurück zur Sammlung</a> Einhorn (+1944) Alter ca. 1925 Füllmenge 0,5 Liter Beschriftung vorne BRAUEREI EINHORN L. SCHLEGEL...

Einhorn – 153

<a href="javascript:history.back()"><i class="fa fa-caret-left" aria-hidden="true"></i> zurück zur Sammlung</a> Einhorn (+1944) Alter ca. 1930 Füllmenge 0,5 Liter Beschriftung vorne BRAUEREI EINHORN L. SCHLEGEL...